Professionaliseren Agile Testen bij BKWI

BKWI is een apart organisatieonderdeel van UWV en werkt sinds 2002 in opdracht voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als beheerder van Suwinet. De oprichting van BKWI vloeit voort uit de invoering van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI).

Samengevat bevordert BKWI de samenwerking tussen overheidsorganisaties binnen de sector werk en inkomen door ervoor te zorgen dat via Suwinet gegevens over burgers en bedrijven door deze organisaties snel en veilig gedeeld kunnen worden.

Suwinet is de infrastructuur die gegevens deelt tussen deze overheidsorganisaties. Suwinet en BKWI slaan geen gegevens op van burgers en bedrijven, maar transporteert de gegevens. Suwinet bevat een aantal services zoals Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen waarmee de Suwipartijen in staat zijn om online elkaars gegevensbestanden te raadplegen of in te lezen.

Improve consultant Berry Kersten is betrokken bij drie projecten: Suwinet-Inkijk (SI), SI Upgrade en Vernieuwing Kantoor Automatisering. Deze projecten streven naar Agile softwareontwikkeling, maar de aanpak hiervan wisselt per project. In het ene project is de mate van testautomatisering bijvoorbeeld hoog, terwijl er bij het andere project meer ervaring is met Rapid Software Testing. Onderling is er een gemeenschappelijk doel en daarom is het van belang dat kruisbestuiving van kennis op het vlak van testen en kwaliteit plaatsvindt. In het verleden is hier te weinig focus op geweest en Berry heeft het team geholpen om dit in het eerste kwartaal van 2016 weer op te pakken, bijvoorbeeld door het faciliteren van Agile kennisdeling practises zoals een Test Scrum of Scrums en een Lean Coffee.

Het verder professionaliseren van testen binnen is bij BKWI een belangrijke pijler. Door de dynamische omgeving moet constant worden ingespeeld op veranderingen, bijvoorbeeld door wetgeving. Snelle feedback over de kwaliteit en risico’s van de ontwikkelingen binnen Suwinet-Inkijk is daarom noodzakelijk. In het verlengde hiervan wordt een nieuwe visie en strategie ten aanzien van Agile Testen opgezet. Berry heeft hierin een actieve rol en begeleidt de interne testcoördinator in dit proces.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven