Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van vennootschappen behorende tot de ICT-groep:

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden op de Algemene voorwaarden van vennootschappen behorende tot de ICT-groep Indien een Opdrachtgever binnen een periode van 15 werkdagen tot 5 werkdagen voor de aanvang van de Opleiding schriftelijk (waaronder ook een e-mail wordt verstaan) verzoekt om verschuiving van de Opleiding en Improve met deze verschuiving instemt, wordt 15% van het factuurbedrag aan administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventueel gemaakte kosten (waaronder reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld examen en/of verblijf) verschuldigd.

Verschuiven binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de Opleiding, alsmede ‘no show’ (niet aanwezig zijn), wordt conform artikel 30.6 van de Voorwaarden als annulering binnen één week afgehandeld.

Examens die tezamen met een training worden gekocht en niet binnen een periode van drie maanden vanaf de laatste trainingsdag worden ingepland, komen te vervallen.

Scroll naar boven