Privacy verklaring

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Improve Quality Services B.V. (“Improve”), onderdeel van ICT Group N.V., en de met haar verbonden ondernemingen van u verzamelt via onze interactie met u en via onze diensten en producten, op welke wijze dat gebeurt, welke rol cookies daarbij spelen, waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hoe u de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en kunt aanpassen en hoe uw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd.

Bedrijfsgegevens

Improve Quality Services B.V
Prof. Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland
Tel: +31 (0)40 – 202 1803
e-mail: info@improveqs.nl
KvK nummer: 17101379

Vragen

Bij vragen over het privacy- en cookiebeleid van Improve, uitoefening van uw rechten, of verzoeken met betrekking tot transparantie, kunt u met Improve contact opnemen per post en telefoon op basis van bovenstaande gegevens. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen aan info@improveqs.nl.

Toepasselijkheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij de verwerking van gegevens kan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing zijn. We spreken hier verder van AVG. De AVG is van toepassing wanneer er sprake is van een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, maar ook op de handmatige verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

 Om te bepalen of de AVG van toepassing is, zijn de volgende vragen van belang:

Scroll naar boven