Van klassiek Waterfall naar Scaled Agile

Het project van onze klant levert ’s werelds eerste complete Power-over-Ethernet (PoE) connected verlichtingssysteem voor kantoren. Het biedt de gebruikers de mogelijkheid hun verlichting persoonlijk te regelen via hun smartphone en geeft gebouwbeheerders nieuwe inzichten in het gebruik van het gebouw.

Het systeem bestaat uit meerdere componenten die op verschillende locaties (zelfs continenten) ontwikkeld worden. Voor een Release worden deze componenten samengevoegd tot een systeem waarna het in Nederland wordt getest door het systeem test team. Door deze nieuwe manier van werken is het Integratie en Test team nauwer betrokken bij de inhoud van een Release en doordat de doorlooptijd korter is, kan het Project ook sneller reageren op ontwikkeling vanuit de markt.

Tot voor kort werd er voor het ontwikkelen en testen het klassieke Waterfall-model toegepast. Hierbij werden er op basis van vastgelegde requirements Test Designs en Test Cases gemaakt waarna ze om de 4-6 maanden werden uitgevoerd tijdens systeem testen voor een Release. De doorlooptijd voor deze manier van ontwikkelen en testen was lang en het project kon hierdoor niet snel genoeg inspringen op commerciële wensen. Daarom werd de ontwikkel- en teststrategie herzien en is besloten om over te gaan op Agile (Scaled Agile Framework® (SAFe®)). In het nieuwe proces wordt er elke 6 weken een Framework Release gedaan waarbij er aantal (test) activiteiten parallel plaatsvinden.

De volgende activiteiten vinden plaats tijdens de lifecycle van een Framework.

  • Preparation: Het bepalen van de scoop en test aanpak door overleg tussen architecten, test manager en projectleiders om te bepalen wat in welke volgorde geïmplementeerd moet worden.
  • Specification: Bepalen van condities en het voorbereiden van de (test) omgevingen. Aan het eind van deze fase worden de hierboven overeengekomen functionaliteiten voor het Framework gebouwd en opgeleverd aan Systeem Integratie en Test Team.
  • Execution: Uitvoeren van Systeem testen
  • Integratie en Verificatie team voert Integratie en Verificatie testen uit
  • Closure: Test resultaten en rapportage.

De activiteiten van het Integratie en Test team zitten vooral in de Execution en Closure fase. Elke 6 weken start voor het Integratie & Test team een nieuwe cyclus. Nadat tijdens de voorbereiding (preparation) bepaald is welke functionaliteiten gebouwd moeten gaan worden, wordt er door het Integratie en Test team een overzicht gemaakt met behulp van Mind Maps waarbij te zien is wat de impact van deze functionaliteiten is en welke componenten geraakt worden. Op basis van deze Mind Maps wordt bepaald welke Integratie en Test activiteiten er nodig zijn voor een Framework. Gezamenlijk wordt er dan een Integratie en Test Sprint van 6 weken gevuld met (integratie en test) taken. Gedurende de “Sprint” is er 3 keer in de week een stand-up waarbij de progressie wordt besproken en in kaart gebracht. Door deze manier van communiceren worden eventuele problemen sneller zichtbaar en kan er tijdig worden ingegrepen. Omdat taken goed gedefinieerd zijn, is het ook mogelijk om integratie en test voortgang makkelijk, tijdig en inzichtelijk te rapporteren naar het project en kunnen er in geval van grote problemen (blocking issues) door het Project Management gefundeerde maatregelen worden getroffen.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven