Foundation of Security: The Threat Model NL

The Threat Model as a Foundation for your security.

Wat hebt u liever; de brandweer over de vloer om uw huis te blussen of zorgen dat er geen brand ontstaat? Hacking en Pen testing zijn natuurlijk Super-Matrix-cool, maar goede firewalls en secure code houden de hackers buiten. Wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Wij geloven ook dat security begint met een gedegen risicoanalyse en eindigt met continue monitoring en bijscholing.

Na deze training:

  • Kent u de basisbeginselen van security aan de hand van de Security Development Life Cycle;
  • Kent u het Threat Model als beginpunt van Secure Development;
  • Kunt u het Threat Model toepassen en gebruiken;
  • Kunt u Continuous Security toepassen met behulp van Threat Modelling.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top