Foundation of Security: The Threat Model NL

The Threat Model as a Foundation for your security

Wat heb je liever; de brandweer over de vloer om je huis te blussen of zorgen dat er geen brand ontstaat? Hacking en Pen testing zijn natuurlijk Super-Matrix-cool, maar goede firewalls en secure code houden de hackers buiten. Wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Wij geloven ook dat security begint met een gedegen risicoanalyse en eindigt met continue monitoring en bijscholing.

Na deze training:

  • Ken je de basisbeginselen van security aan de hand van de Security Development Life Cycle
  • Ken je het Threat Model als beginpunt van Secure Development
  • Kun je het Threat Model toepassen en gebruiken
  • Kun je Continuous Security toepassen met behulp van Threat Modelling

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top