IREB Advanced RE@Agile NL

Deze tweedaagse workshop behandelt de onderwerpen uit de IREB syllabus “CPRE – Advanced Level, RE@Agile” en voldoet aan de eisen zoals deze door IREB zijn vastgesteld. U leert internationale standaarden, methoden en technieken op het gebied van requirements engineering in een agile omgeving. U kunt deze workshop ook gebruiken ter voorbereiding op het examen om zodoende het bijbehorende internationaal erkende IREB certificaat te bemachtigen.

Na deze workshop:

  • Weet u hoe u uw kennis van requirements engineering kunt toepassen in een agile omgeving, …
  • … of hoe u uw kennis van agile en iteratief ontwikkelen kunt toepassen binnen requirements engineering
  • Bent u voorbereid op het meerkeuze examen en de eindopdracht die nodig zijn voor het certificaat …
  • … of doet u geen examen, maar gaat u het geleerde direct toepassen in de praktijk.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top