TMAP® Quality for Cross-Functional Teams

Ga voor kwaliteitsborging met onze training die speciaal is ontworpen voor IT-teams, zoals DevOps en Scrum

Deze training is bedoeld om je de essentiële kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om kwaliteit in je IT-systeem te brengen, zodat je erop kunt vertrouwen dat de gewenste bedrijfswaarde kan worden geleverd.

Select another session

Subscribe

Invoice details

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top