Workshop Exploratory Testing

Exploratory Testen is een manier van testen die persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de tester benadrukt, waarbij testgerelateerd leren, test ontwerp, test uitvoering en resultaat interpretatie worden gezien als onderling ondersteunende activiteiten die gedurende het hele project parallel lopen. In deze eendaagse workshop leert u Exploratory testen toepassen in uw eigen omgeving.

Subscribe

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top