Scrum Master Advanced NL

De Scrum Master Advanced training leidt tot een unieke certificering die kennis van Agile principes en Scrum-praktijken combineert met praktische opdrachten. Het verdiept de competenties die nodig zijn om een multidisciplinair team op te zetten, te faciliteren en te coachen in de hoedanigheid van Scrum Master.

Na deze training kun je:

  • uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden de Scrum Master heeft.
  • alle rollen binnen het Scrum-framework uitleggen.
  • de kenmerken van een goede Product- en Sprint Backlog uitleggen.
  • uitleggen wat er gebeurt tijdens de Sprint Planning en Release Planning meetings en de rituelen en het belang van de Daily Scrum begrijpen.
  • de kenmerken van de Scrum events (Time-Boxing, Sprints, Daily Stand-ups, Sprint Review en Sprint Retrospective) uitleggen.
  • uitleggen welke tools een team kunnen helpen bij het gebruik of het invoeren van Agile om zo de kwaliteit van het ontwikkelproces te verbeteren.
  • uitleggen hoe er moet worden omgegaan met weerstand tegen veranderingen.
  • uitleggen welke cultuur – en fysieke veranderingen nodig zijn voor het invoeren van Agile.
  • herkennen hoe Scrum wordt toegepast in omvangrijke, complexe projecten en in verspreide teams.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven