Scrum Master Advanced NL

Til je Scrum Master skills naar een hoger niveau

De training gaat verder dan de onderwerpen die in de basistraining tot Scrum Master zijn behandeld en verdiept het begrip van de deelnemers door de vele gedragingen van een professionele Scrum Master te verkennen.

Na deze training zul je:

  • In staat zijn om de taken en verantwoordelijkheden van een Scrum Master uit te leggen
  • Alle rollen binnen het Scrum-framework kunnen beschrijven
  • De kenmerken van een effectieve Product- en Sprint Backlog kunnen begrijpen en uitleggen
  • Kennis hebben van wat er gebeurt tijdens Sprint Planning en Release Planning vergaderingen en de rituelen en het belang van de Daily Scrum begrijpen
  • De aspecten van Scrum-evenementen, waaronder Time-Boxing, Sprints, Dagelijkse Stand-ups, Sprint Review en Sprint Retrospective, kunnen beschrijven
  • Vakkundig kunnen uitleggen hoe specifieke tools een team kunnen assisteren bij het gebruik of de implementatie van Agile om zo de kwaliteit van het ontwikkelingsproces te verbeteren
  • Strategieën voor het omgaan met weerstand tegen verandering kunnen uitleggen
  • De noodzakelijke culturele en fysieke veranderingen voor de implementatie van Agile kunnen beschrijven
  • In staat zijn om te identificeren hoe Scrum wordt toegepast in grote, complexe projecten alsook in geografisch verspreide teams
  • Voldoende kennis hebben verworven om het PSM II examen af te leggen en gecertificeerd te worden door EXIN of Scrum.org

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven