TPI® Next NL

Testproces verbeteren met TPI® Next

TPI® Next helpt bij het vaststellen wat dient te worden aangepakt c.q. verbeterd. Een gestructureerde testmethode, zoals TMap® Next, helpt bij bepalen hoe een en ander kan worden geïmplementeerd. Tijdens deze cursus wordt ook de relatie tussen TPI® Next en TMap® Next aangegeven, waarbij een aantal goede TMap® Next handvatten zal worden aangereikt.

Na deze training:

  • Hebt u inzicht in de noodzaak om het testproces te verbeteren, de belangrijkste modellen en de relatie met software process improvement.
  • Kent u de structuur en achtergronden van het TPI® Next model en de samenhang met Software Process Improvement;
  • Kent u de aandachtsgebieden, volwassenheidsniveaus en controlepunten;
  • Kent u de ‘continuous’ implementatie van het TPI® Next model door middel van clusters;
  • een uitgebreide behandeling van onderwerpen die voor een ‘beheerst’ niveau belangrijk zijn;
  • Hebt u inzicht in de relatie van TPI® Next met TMap® Next, alsmede specifieke TMap® Next test practices voor het verbeteren van bepaalde aandachtsgebieden;
  • Kunt u interviews afnemen en bevindingen en aanbevelingen presenteren;
  • Kent u het belang van metrics binnen test proces verbeteren en binnen TPI® Next.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven