Workshop Exploratory Testen

Exploratory Testen is een manier van testen die persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de tester benadrukt, waarbij testgerelateerd leren, test ontwerp, test uitvoering en resultaat interpretatie worden gezien als onderling ondersteunende activiteiten die gedurende het hele project parallel lopen. In deze eendaagse workshop leert u Exploratory testen toepassen in uw eigen omgeving.

Na deze training:

  • Weet u wat Exploratory Testen is;
  • Kunt u heuristieken toepassen;
  • Kunt u charters opstellen;
  • Kent u verschillende soorten sessies;
  • Hebt u nieuwe vaardigheden opgedaan;
  • Kent u verschillende vormen van Exploratory Testen;
  • Kunt u Exploratory Testen managen.

Gerelateerde trainingen