Reviews en inspecties NL

Software inspecties vormen de meest efficiënte en effectieve wijze om de kwaliteit van producten te verbeteren. Verbetering zoals verdubbeling van de productiviteit zijn vastgesteld bij organisaties die inspecties gestructureerd toepassen. Inspecties kunnen worden gedefinieerd als een gestructureerde collegiale beoordeling van een product met als doel het vinden van fouten, en voorkomen van dezelfde fouten in de toekomst. Het invoeren en sturen van het review- en inspectieproces is de taak van de inspection leader c.q. moderator. In deze tweedaagse training leer je alles over reviews en inspecties.

Na deze training:

  • Ken je de basisprincipes van inspecties en de meest gebruikte andere review methoden
  • Ken je het inspectieproces incl. specifieke technieken, zoals het toekennen van rollen aan reviewers, entry en exit criteria, Perspective Based Reading techniek, etc.
  • Ken je de taken van de moderator gedurende het gehele review proces
  • Kun je inspectie meetings leiden en deelnemers ondersteunen als moderator
  • Kun je een strategie vaststellen en een Master Review Plan opstellen
  • Kun je reviews en inspecties implementeren in een organisatie
  • Ken en herken je de kritische succes factoren en valkuilen bij invoering van reviews en inspecties
  • Kun je metrieken gebruiken bij het sturen en verbeteren van het inspectieproces
  • Ken je diverse regels, tips en tools voor alle deelnemers aan het review proces
  • Heb je cases waarin de theorie direct aan de praktijk getoetst kan worden

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven