Reviews en inspecties

Software inspecties vormen de meest efficiënte en effectieve wijze om de kwaliteit van produkten te verbeteren. Verbetering zoals verdubbeling van de productiviteit zijn vastgesteld bij organisaties die inspecties gestructureerd toepassen. Inspecties kunnen worden gedefinieerd als een gestructureerde collegiale beoordeling van een product met als doel het vinden van fouten, en voorkomen van dezelfde fouten in de toekomst. Het invoeren en sturen van het review en inspectie proces is de taak van de inspection leader c.q. moderator. In deze tweedaagse training leert u alles over reviews en inspecties.

Na deze training:

  • Kent u de basis principes van inspecties en de meest gebruikte andere review methoden
  • Kent u het inspectie proces incl. specifieke technieken, zoals het toekennen van rollen aan reviewers, entry en exit criteria, Perspective Based Reading techniek, etc.
  • Kent u de taken van de moderator gedurende het gehele review proces
  • Kunt u inspectie meetings leiden en deelnemers ondersteunen als moderator
  • Kunt u een strategie vaststellen en een Master Review Plan opstellen
  • Kunt u reviews en inspecties implementeren in een organisatie
  • Kent en herkent u de kritische succes factoren en valkuilen bij invoering van reviews en inspecties
  • Kunt u metrieken gebruiken bij het sturen en verbeteren van het inspectieproces
  • Kent u diverse regels, tips en tools voor alle deelnemers aan het review proces
  • Hebt u cases waarin de theorie direct aan de praktijk getoetst kan worden

Gerelateerde trainingen