Quality Engineering door
experts en expertise uit de praktijk

Quality Engineering is en blijft een belangrijk onderdeel van het software ontwikkelings- en onderhoudsproces.

Quality Engineering

Kwaliteit is belangrijk, dus redenen te over om testen grondig en gestructureerd aan te pakken. Maar hoe pak je dat aan? En is er niet meer dan testen alleen? Improve verbetert het hele kwaliteits- en testproces binnen uw project of organisatie. Met maatwerk, gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring.

Agile testen

Bij testen in een Agile ontwikkelproject is niet alleen de tester, maar het hele team verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Dit vereist een goede samenwerking tussen testers en ontwikkelaars. Ze werken in sprints, vaak met Scrum als methode voor projectmanagement. Documentatie en testautomatisering hebben een andere functie dan in traditionele projectomgevingen. Voor veel testers is deze werkwijze nieuw. Door training, coaching en hulp bij de uitvoering zorgt Improve voor de benodigde veranderingen en laat testers effectiever en efficiënter functioneren.

Verbeter je kennis en skills binnen het gestructureerde software testen, gebaseerd op de internationale standaarden en leg een examen af voor je “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” certificering.

De zomer loopt op zijn einde en dus de komkommertijd ook…. Een tijd waarin niks te melden valt. Alleen maar Corona, een dramatische explosie in Beiroet, Brexit, Corona, Black Lives Matter, Corona, …

Context-driven testen

Development is mensenwerk, software is complex en de uitkomst van projecten laat zich vaak moeilijk voorspellen. Met context-driven testing stemt u testdoelstellingen, aanpak en documentatie af op uw specifieke situatie. Zo past u het testen naadloos in uw proces in en weet u om te gaan met complexiteit, verwarring en veranderende inzichten. Context-driven testen maakt u maximaal flexibel en heeft daardoor altijd het hoogste rendement. 

Testautomatisering

Software blijft in omvang en functionaliteit toenemen en wordt zo steeds complexer. Tegelijkertijd verlangt u een steeds kortere ‘time-to-market’ met minimaal dezelfde kwaliteit. Hoe waarborgt u dat? Met de implementatie van een testproces zet u wellicht al een goede stap om efficiënt en effectief kwaliteit te garanderen en doorlooptijd te verminderen. Het automatisch laten uitvoeren van (een deel van) de testcases kan een goede of zelfs noodzakelijke volgende stap zijn. Improve helpt u bij de invoering en organisatie van duurzame testautomatisering.

Testprocessen verbeteren

U constateert dat een testaanpak niet (meer) voldoet of ontbreekt. U wilt daarvoor een verbeter- en implementatietraject starten. Hoe zorgt u ervoor dat al uw medewerkers zich de nieuwe werkwijze eigen maken? Improve Quality Services heeft veel ervaring met testen, verbetermodellen als TPI en TMMi en het implementeren daarvan. Ook als het om outsourcing gaat. Daarbij staat het (meetbaar) verbeteren van het testproces en de toegevoegde waarde voor de business centraal. Het automatisch laten uitvoeren van (een deel van) de testcases kan een goede of zelfs noodzakelijke volgende stap zijn. Improve helpt u bij de invoering en organisatie van duurzame testautomatisering.

Risicoanalyse met Prisma

Alles testen is in de praktijk onmogelijk. Daarom wilt u vast kunnen stellen wat nu echt belangrijk is en wat er echt getest moet worden. Met risk-based en requirement-based testen kan dat. De consultants van Improve helpen u hierbij. Met het instrument PRISMA, dat in samenwerking met Philips is ontwikkeld, ondersteunen wij u bij het uitvoeren en documenteren van een product-risicoanalyse. Het resultaat: een grafiek met vier kwadranten, die u snel inzicht geeft in alle risico’s van een product.

Testplannen opstellen

Een goed testplan is een voorwaarde voor een beheersbaar en hoogwaardig testproces. In het testplan staat onder meer de teststrategie, die bepaald is na een uitgebreide risicoanalyse. Wij ondersteunen bij het opstellen van een testplan binnen uw project: we helpen de teststrategie opstellen, voeren de risicoanalyse uit en stellen de testbegroting op.

Quality Assurance & Control

U wilt uw kwaliteitsborging vastleggen in processen? Of u wilt u processen weer eens goed laten meten door experts? Bij Improve hebben wiji gespecialiseerder experts en diensten op het gebied van QA & QC.

Waarom Improve Quality Services?

Improve Quality Services heeft ruime praktijkervaring met quality engineering als trainer, coach, procesinrichter, auditor, (agile) tester en testautomatiseerder bij gerenommeerde klanten. Onze consultants hebben uitgebreide ervaring met procesverbetering, coachen en opleiden. Improve is dé opleider op het gebied van quality engineering. Improve streeft naar continue innovatie en verzorgt met regelmaat keynotes, presentaties en workshops op toonaangevende internationale conferenties.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven